Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Op(en)ruimen van het Denderlandschap

Dit project behoort tot de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte en kadert binnen de gebiedswerking Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender

De gebiedscoalitie wil een nieuwe praktijk lanceren van (her)inrichting van de publieke ruimte waarbij water een vanzelfsprekend onderdeel wordt, ook in de verharde ruimte in verstedelijkte context. De Lokale Gebiedsdeal focust op projecten die de twee meest typische collectieve ruimten waar mogelijk ontharden en ‘waterbuffer-logisch’ maken: straten transformeren tot klimaatstraten in Aalst, Liedekerke en Roosdaal; en pleinen worden multifunctionele groene waterpleinen zoals bij het waterskatepark in Liedekerke. Al de projecten zijn een bouwsteen van het groenblauwe netwerk op de Denderflanken waardoor niet alleen het watersysteem, maar de leefomgevingskwaliteit als geheel versterkt wordt. De nieuwe samenwerkingen tussen de beheerders van riolering, natuur, water en publieke ruimte moeten een vermenigvuldiging van dergelijke projecten in het Denderbekken ondersteunen.

Volgende projecten maken deel uit van de Lokale Gebiedsdeal Droogte 'Op(en)ruimen van het Denderlandschap':

Klimaatstraat Rerum Novarum te Aalst

Waterskatepark sportsite te Liedekerke

Klimaatstraat Sportlaan te Liedekerke

Klimaatstraat Kapelleweide te Roosdaal

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.