Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Noordede

Klimaatrobuuste inrichting Noordede

Langs de Noordede in Oostende, ter hoogte van de Blauwe Sluis, herstelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de natuurlijke oevers. Hierdoor zal de waterloop meer in verbinding staan met haar omgeving en kan het gebied haar sponsfunctie terug vervullen. Dit wil zeggen: in natte perioden water opvangen en vasthouden en in droge perioden het opgevangen water beschikbaar stellen. Bovendien is deze ingreep gunstig voor de biodiversiteit in en rond de waterloop. Verder wordt er ook ingezet op het beperken van overstromingen door de aanleg van een lokale dijk. 

Meer informatie over dit project. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.