Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hermeandering Kleine Gete in Landen

Hermeandering Kleine Gete in Landen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) herstelt aan de Kasteelhoeve in Wange de oorspronkelijke loop van de Kleine Gete. Door de waterloop opnieuw te laten kronkelen kan de Kleine Gete meer water bergen en wordt de waterafvoer vertraagd. Door in enkele zijgrachten stuwtjes te plaatsen en drainagebuizen af te dichten wordt het water langer opgehouden. Daarnaast kan een ingebuisd bronbeekje opnieuw aan de oppervlakte stromen. Deze maatregelen zorgen niet enkel voor vernatting van de omgeving, deze herstellen ook het leefgebied van heel wat planten en dieren en verhogen de belevingswaarde.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.