Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding en groenblauwe inrichting van begraafplaats in Menen

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Ontharding en groenblauwe inrichting van begraafplaats in Menen

De stad Menen vormt een oude en sterk verharde begraafplaats om tot een hedendaags boomrijk en uitnodigend park voor de inwoners van de stad. Door doorgedreven ontharding wordt dit toekomstige park een belangrijke schakel in een ruimer groenblauw netwerk. Dit project zorgt voor verhoogde infiltratie en creëert hierdoor een droogte robuuste omgeving. Daarnaast biedt het project een antwoord op meerdere maatschappelijke uitdagingen zoals de nood aan kwalitatief groen, ecologische ontwikkeling en de watergevoeligheid van de wijk.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.