Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Romboutswervepolder

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Romboutswervepolder

De Romboutswervepolder, een historische polder tussen Brugge en Damme, is tot op vandaag relatief gevrijwaard gebleven van de gevolgen van klimaatverandering. Toch is de invloed van de voorbije droge jaren voelbaar. Toenemende droogte doet het risico op verzilting toenemen wat het waterbeheer in het gebied voor heel specifieke uitdagingen stelt. De partners willen het waterbeheer in het poldergebied versterken door een aangepast peilbeheer en innovatieve initiatieven om water vast te houden en te infiltreren.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.