Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

Ontharden schoolterreinen Arteveldehogeschool BLES

De vzw Arteveldehogeschool BLES gaat vijf schoolterreinen ontharden en groenblauw inrichten, verspreid over vier verschillende provincies. Door deze herinrichting van de schoolterreinen kan er meer water infiltreren en wordt de omgeving robuuster in tijden van droogte en waterschaarste. Locaties die worden onthard en natuurlijk ingericht zijn de GVB centrumschool in Kuurne, De Sprankel in Mechelen, de VBS Markevallei in Herne, de Sint-Michielsschool in Merelbeke en het Atheneum Brasschaat. Zij laten zich daarin bijstaan door o.a. Studio Basta, bureau Kollektif, MOS en de Regionale Landschappen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.