Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vernatting voor weidevogels in landbouwgebied

Vernatting voor weidevogels in landbouwgebied

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) laat zonnepompen plaatsen in de verschillende weidevogelgebieden in West- en Oost-Vlaanderen. Het opzet van dit project is om drassige zones te creëren in weides van geïnteresseerde landbouwers. Een pomp aangedreven door zonne-energie pompt van februari tot juni water op. Dit water vloeit over weiland en creëert daar plasdraszones. Het opgepompte water kan ook infiltreren in de bodem en zorgt zo voor vernatting van het gebied. Daarnaast creëert dit een ideale omgeving voor weidevogels.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.