Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Landschappelijke verbinding Bosbeek - Oudsberg in Opoeteren

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Stroomdal Bosbeek

De gemeente Opoeteren wil met het project 'Landschappelijke verbinding Bosbeek-Oudsberg' een gemeenteweg ontharden en downgraden van een weg voor doorgaand verkeer tot een fietspad, en een zone realiseren voor de opvang van afstromend hemelwater langs de Kasteelstraat. Dit is een strategisch gekozen plek aangezien drie landschappen hier samen komen: een duinenlandschap vanuit het noorden, een bebost gebied vanuit het nationaal park en de oost-weg georiënteerde Bosbeekvallei. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.