Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hermeanding Molenbeek-Bollaak

Hermeanding Molenbeek-Bollaak

De Molenbeek-Bollaak loopt door het grondgebied van de gemeentes Malle, Rijkevorsel, Beerse en Lille. De Vlaamse Milieumaatschappij zorgt er voor een nieuwe bedding van de waterloop. Zo krijgt de Bollaak terug een meanderende structuur en zal de natuurlijke bergingscapaciteit van de zone hersteld worden. In het omliggende gebied kan hierdoor meer water vastgehouden worden waardoor er in droge perioden meer water beschikbaar is.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.