Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hermeanding Molenbeek-Bollaak

Hermeanding Molenbeek-Bollaak

Tussen het Netekanaal en de Kleine Nete in Emblem (Ranst) zorgt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor een nieuwe bedding van de Molenbeek-Bollaak. Ook vormt VMM historisch aangelegde recreatievijvers om tot een krekensysteem. Zo krijgt de Bollaak terug een meanderende structuur en zal de natuurlijke bergingscapaciteit van de zone hersteld worden. Door deze ingrepen krijgt water de ruimte die het nodig heeft en kan in het omliggende gebied meer water vastgehouden worden. In het valleigebied krijgt de ontwikkeling van natte natuur zo ook meer kansen. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.