Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Hollebeek Antwerpen

Dit project behoort tot de eerste oproep groenblauwe dooradering

Klimaatrobuuste inrichting Hollebeek Antwerpen

De Hollebeekvallei is een waardevol gebied in de stad Antwerpen en verbindt de Scheldevallei en de groene landschappen in het zuiden. Om dit gebied klimaatrobuuster in te richten wil de stad Antwerpen de Hollebeek ter hoogte van de Lage weg en de Zwaantjes terug openleggen en langsheen de beek een groenblauwe verbinding creëren. Op die manier kan de vallei meer water opvangen, bergen en vasthouden. Er worden maatregelen genomen om het nabijgelegen park en het gebied dat grenst aan de Lageweg te vernatten. Deze maatregelen zorgen voor een bijkomende bescherming tegen wateroverlast en verhogen de belevingswaarde van de vallei. Voor dit project werkt de stad Antwerpen samen met Water-Link i.s.m. Aquafin, met OVAM en met burgers via participatietraject.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.