Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Automatisering stuw Vliet-Grote Molenbeek te Puurs-Bornem

Dit project maakt deel uit van het riviercontract Vliet-Molenbeek.

Automatisering stuw Vliet-Grote Molenbeek te Puurs-Bornem

Om verdroging van de afwaartse Vlietvallei tegen te gaan, automatiseert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de stuw op de Vliet. Door slimme sturing van de stuw kunnen de waterpeilen hoger worden ingesteld wat zorgt voor vernatting van de laagste delen van de Vlietvallei. Er wordt onderzocht hoe de stuw optimaal kan geregeld worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het landgebruik. Verder wordt er ook ingezet op het beperken van overstromingen door het benutten van de valleigebieden voor waterberging en de aanleg van een lokale dijk. Deze werken kaderen in een participatietraject op initiatief van de VMM. Hierin engageren actieve partners in het stroomgebied zich door verschillende acties op het terrein uit te voeren. De acties worden gebundeld in een riviercontract.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.