Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Transformatie parkingpleinen naar groenblauwe verblijfruimtes in Kortrijk

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Transformatie parkingpleinen naar groenblauwe verblijfruimtes in Kortrijk

De stad Kortrijk wil zowel het Casino- als Conservatoriumplein vergroenen en zet daarbij sterk in op natuur en water. Beide pleinen maken deel uit van de sterk verharde westzijde van het centrum van Kortrijk. Het Casinoplein wordt omgevormd tot een stedelijk groen plein met ruimte voor verpozing en evenementen. Het Conservatoriumplein wordt door ontharding getransformeerd tot een groene publieke ruimte voor recreatie en opvang van water. Beide zorgen voor de omvorming van parking tot kwalitatief groen en schaduwrijke plekken. Deze maatregelen zorgen voor verhoogde infiltratie en een robuustere omgeving in tijden van droogte en waterschaarste. Voor dit project werkt de stad Kortrijk samen met Arcadis, Muziekcentrum Track, horeca- en handelszaken, hoger onderwijs, buurtbewoners en gebruikers van het muziekcentrum.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.