Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Infiltratieproject Binnenhof-Lammekenslaan te Knokke

Dit project maakt deel uit van het Vlaggenschipproject Duinencomplex

AGSO Knokke-Heist vernieuwt samen met de gemeente Knokke de oude infrastructuur van de Lammekenslaan en het Binnenhof. De wegverharding wordt opgebroken en vervangen door een nieuw smaller wegdek. In de bermen komen parkeervakken met grasdallen en groene infiltratiestroken met bomen. In die bermen kan het regenwater infiltreren waardoor het grondwater opnieuw wordt aangevuld. Dit maakt de omgeving robuuster voor perioden van droogte. Doordat er minder regenwater in de riolering terecht komt helpt dit ook om wateroverlast te voorkomen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.