Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Vlaggenschipproject Duinencomplex

Dit project kadert binnen de gebiedswerking T.OP Kustzone

Vlaggenschipproject Duinencomplex

Om de waterhuishouding in de open en de bebouwde omgeving te herstellen zet de Blue Deal in op natuurgebaseerde oplossingen en op natte natuur. Die oplossingen helpen om gebieden meer klimaatrobuust te maken doordat ze de sponswerking van de ondergrond herstellen. Deze projecten dragen bovendien bij aan het herstel van de biodiversiteit en het vasthouden van koolstof in de bodem. Deze project verhogen ook de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit. 

In het kader van de Blue Deal zijn in Vlaanderen vier Vlaggenschipprojecten geselecteerd om deze oplossingen op grote schaal en binnen een integrale aanpak versneld te realiseren, door de uitvoering van heel wat concrete maatregelen op terrein. Deze projecten zijn ingebed in een brede gebiedswerking met alle betrokken actoren. 

Het Vlaggenschipproject Duinencomplex in West-Vlaanderen is één van deze projecten. Binnen dit Vlaggenschipproject worden in zowel de bebouwde als onbebouwde duinen projecten gerealiseerd die op korte termijn inzetten op meer ontharding en op meer infiltratie en hergebruik van water. Deze projecten helpen ook om verzilting tegen te gaan. Op die manier worden de watergerelateerde functies van de duinen versterkt.

Volgende Blue Deal projecten maken deel uit van het Vlaggenschipproject Duinencomplex:

Infiltratie voor waterwinning De Westhoek in De Panne

Water vasthouden in het brongebied van de Hazebeek in Koksijde

Ontharding Marktplein Zeebrugge

Ontharding fietspad en natuurinrichting in Raversijde

Infiltratieproject Binnenhof-Lammekenslaan te Knokke

Ontharding park Knapen in Zeebrugge

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.