Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding Marktplein Zeebrugge

Dit project maakt deel uit van het Vlaggenschipproject Duinencomplex

Ontharding Marktplein Zeebrugge

De stad Brugge zet in op de herinrichting van het Marktplein in Zeebrugge. Hierbij wordt het huidige verharde plein vervangen door een groenblauwe zone die het regenwater opvangt en laat infiltreren. Deze ingrepen zorgen voor het herstel van de sponswerking van de ondergrond waardoor het grondwater opnieuw wordt aangevuld. Dit project draagt zo bij tot een meer klimaatrobuuste en kwaliteitsvolle leefomgeving. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.