Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Water vasthouden in het brongebied van de Hazebeek in Koksijde

Dit project maakt deel uit van het Vlaggenschipproject Duinencomplex

Het brongebied van de Hazebeek wordt opnieuw ingericht zodat dit water kan bergen, bufferen en infiltreren. Deze inrichting draagt bij tot het herstel van de sponswerking van de omgeving waardoor dit gebied beter bestand is tegen periodes van droogte en wateroverlast. In het project gaat ook aandacht naar het ontsluiten van dit gebied voor wandelaars. Deze aanpak kan vooral voor de westkust als voorbeeld dienen, waar dergelijke geïsoleerde onbebouwde gebiedjes vaak voorkomen.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.