Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Noord-Zuid Limburg

Dit project behoort tot de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte en kadert binnen het complex project Noord-Zuid Limburg

Noord-Zuid Limburg

Ter voorbereiding van de realisatie van de Limburgse Noord-Zuid verbinding wil de gebiedscoalitie de droogteproblematiek in de regio aanpakken. Vertrekkende van de zand- en veengrond die de regio rijk is en de oost-west georiënteerde beekstructuren die het nieuwe infrastructuurproject kruisen worden een reeks ruimtelijke maatregelen opgezet die projecten rond modalshift, herbestemmingen, revitaliseren van bedrijventerreinen en landschapsherstel koppelen aan zowel de infiltratie, het bufferen en het vertraagd laten afvoeren van water. Water, droogteproblematiek en kwalitatieve ruimtelijke inrichting worden zo in een keer samen aangepakt te Zonhoven, Houthalen-Helchteren en Peer. Dit zorgt er niet alleen voor dat het toekomstige infrastructuurproject kan verder bouwen op een reeks gerealiseerde maatregelen en versterkte beekstructuren maar dat ook de andere opgaves en winsten die het project reeds rijk is (rond kernversterking, mobiliteit, open ruimte of beleving) een stevige duw in de rug krijgen.

Volgende projecten maken deel uit van de Lokale Gebiedsdeal Droogte 'Noord-Zuid Limburg':

Vallei Roosterbeek te Zonhoven

Groenstraatbeek/Roodebeek te Houthalen-Helchteren

Vallei Dommel te Peer

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.