Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Kasselrijbeek

Dit maakt deel uit van het project 'De Gaverbeekvallei: een klimaatbestendig waterlandschap' binnen Water-land-schap 1.0 

In de regio van de Gaverbeek en haar zijbeken werken de provincie West-Vlaanderen, VLM en andere partners samen om een robuust watersysteem te creëren dat ruimte geeft aan water. Verschillende initiatieven in de vallei van de Kasselrijbeek in Anzegem-Vichte en in Deerlijk dragen bij aan het herstel van de sponswerking, zorgen voor meer bergingscapaciteit en bevorderen de infiltratie van hemelwater. Bij de inrichting van een ecologisch park langs de Kasselrijbeek is de aanleg van infiltrerende bufferzones voorzien en bij de boomkwekerij Van Colen wordt een wateropvang aangelegd. Hierbij gaat heel wat aandacht naar het bevorderen van de recreatieve waarde van het gebied.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.