Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Huldenberg herbront

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte '(Her)bronnen in de Brabantse Wouden'

De gemeente Huldenberg wil met dit project de problematiek van bronnen aanpakken. Bronnen waarvan het water niet gebruikt wordt zorgt immers voor een belasting van de rioleringen. De gemeente pakt deze problematiek geïntegreerd aan en heeft hoge ambities op het vlak van ontharding en groenblauwe herinrichting. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.