Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herinrichting Dexiavijver Kraainem

Herinrichting Dexiavijver Kraainem

De Dexiavijver ligt naast de Kleine Maalbeek, een zijloop van de Woluwe. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken samen om de vijver op een natuurlijke manier in te richten. Hierdoor kan de vijver optimaal water bufferen bij hevige neerslag en is er in droge perioden water beschikbaar voor de lagergelegen vallei. Door slib te ruimen wordt de waterkwaliteit verbeterd en krijgen vissen en waterplanten opnieuw kansen. De ingrepen zorgen ook voor een meer natuurlijke habitat voor het leven in en rond de vijver.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.