Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0 via het Vlaams Klimaatadaptatieplan

Klimaatrobuuste vallei van de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek

In Melle, Merelbeke en Oosterzele neemt de provincie Oost-Vlaanderen samen met haar coalitiepartners verschillende initiatieven om de Molenbeek-Gondebeek en Driesbeek om te vormen tot klimaatrobuuste valleien. Tal van ingrepen dragen bij tot de aanpak van de droogteproblematiek. In plaats van water snel af te voeren, zal het ter plaatse infiltreren. Maatregen zoals het natuurlijk inrichten van waterlopen en oevers, het uitwerken van beheervergoedingen op maat met land- en tuinbouwers en het creëren van gebieden voor natte natuur, verhogen de waterbeschikbaarheid voor de landbouw en de natuur.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.