Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Winterbed Berwijn

Winterbed Berwijn

De Berwijn, een kleine rivier in het stroomgebied van de Maas, krijgt dankzij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een ruim winterbed ter hoogte van de monding in de Maas. Dit zal zorgen voor een betere sponswerking en vernatting van het omliggende gebied. Tegelijkertijd zal dit de omgeving ook beschermen tegen wateroverlast.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.