Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatrobuuste inrichting Kerkebeek

Dit project maakt deel uit van het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek.

Klimaatrobuuste inrichting Kerkebeek

De Kerkebeek loopt doorheen Brugge en is grotendeels ingekokerd. Ter hoogte van Ten Boomgaard legt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de waterloop terug open zodat er een groenblauwe verbindingsas ontstaat die een meerwaarde betekent voor de omgeving. In samenwerking met de stad Brugge en in nauw overleg met de buurt wordt de omgeving omgevormd tot een park waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en van dichtbij kunnen ervaren wat water te bieden heeft. Zo zorgt de open Kerkebeek ervoor dat er in natte perioden meer water kan infiltreren en dat de waterkwaliteit verder kan verbeteren. In de open bedding kan ook meer water gebufferd worden wat de kans op wateroverlast vermindert. De oude betonnen koker blijft behouden om regenwater op te slaan. Dit water kan de stedelijke groendienst gebruiken voor de besproeiing van openbaar groen. Op die manier is er ook meer water beschikbaar in droge perioden. Deze inclusieve manier van werken verhoogt het bewustzijn van de problemen rond water en hoe die kunnen aangepakt worden.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.