Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

COWALA in Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0 via het Vlaams Klimaatadaptatieplan.

COWALA in Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek

Om het gebied ter hoogte van Mechelen, Zemst en Boortmeerbeek minder kwetsbaar te maken voor droogte, slaan de partners van de Coalitie voor Water, Landschap en Landbouw (COWALA) de handen in elkaar voor een klimaatrobuuste inrichting van hun open ruimte gebieden. Hemelwater maximaal aan de bron bijhouden en optimaal benutten voor een duurzame watervoorraad voor bodem, mens en natuur, is een belangrijke doelstelling van dit project dat inzet op technologische innovaties en op klimaatadaptief landbouw-, water- en natuurbeheer.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.