Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Brongebied Bosbeek te As

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Stroomdal Bosbeek

De Gemeente As wil met het project 'Brongebied Bosbeek' inzetten op vernatting. Dit gebied heeft een unieke historische watersituatie die ontstaan is door de mijnverzakkingen. Deze situatie wordt gekoppeld aan de ambitie om te vernatten. Concreet wordt er ingezet op volgende acties: 

  • inrichten van een voormalige stort als waterretentiezone; 
  • maatregelen voor het vertraagd afvoeren van hemelwater in het gebied ten noorden van de Oude Beek;
  • Geytenbroek vernatten en voorzien van een knuffelpad;
  • Vernatten van de Bosbeekvallei door in te zetten op twee gebieden: de omgeving van de Schansdijkstraat en het Geytenbroek.  
Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.