Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei

De polder Vliet en Zielbeek en de belangrijkste actoren in het afwaartse deel van de Vlietvallei slaan de handen in elkaar om het watersysteem te herdenken en hertekenen. Samen gaan ze voor een klimaatrobuuste inrichting van de vallei en een waterzekere toekomst voor alle actoren in het gebied. Mogelijke initiatieven binnen dit project zijn onder meer het maximaal benutten van natuurlijke vormen van wateropslag, de intelligente sturing van het watersysteem, de ontwikkeling van natuur, het vasthouden van water via stuwtjes en het omschakelen naar peilgestuurde drainage.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.