Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatstraat Rerum Novarum te Aalst

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Op(en)ruimen van het Denderlandschap

De stad Aalst wil, in samenwerking met de rioolbeheerders en diverse ruimtegebruikers, klimaatstraten inrichten. Deze geïntegreerde inrichting zorgt voor meer ruimte voor water en infiltratie. Dit zorgt voor meer robuustheid in tijden van droogte. Daarnaast wordt met deze straten een leer- en multiplicatoreffect beoogd. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.