Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De Wamp als groenblauwe as door het centrum van Arendonk

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

De Wamp als groenblauwe as door het centrum van Arendonk

De gemeente Arendonk zal via drie projecten de groenblauwe structuur van de waterloop Wamp versterken en daarbij meer ruimte creëren voor infiltratie en buffering van regenwater. Bovenstrooms wordt het speelplein De Vloed onthard en ingericht als waterbuffer met natuurlijke waterspeeltuin voor de buurt. Daarnaast worden terreinen van het Gemeenschapsonderwijs langs de Wamp aangekocht en ingericht als overstromingsgebied, moeraszone en een natuurlijk park met een verbindende functie in het trage wegennetwerk. Tot slot wordt een woonuitbreidingsgebied herbestemd naar een openruimtegebied om bijkomende bebouwing te voorkomen. Het gebied krijgt een meer natuurlijke inrichting en de Wamp krijgt meer ruimte, wat goed is voor het leefgebied van de beschermde vissoort de grote modderkruiper. Voor dit project werkt de gemeente Arendonk samen met Aquafin, de provincie Antwerpen - dienst Integraal Waterbeleid, GO! - hoofdbestuur en lokale basisschool Atlantis - , het Agentschap voor Natuur en Bos, INBO, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en de betrokken particuliere eigenaars/ buurtbewoners.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.