Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologische inrichting Schulensbroek

Ecologische inrichting Schulensbroek

Verschillende deelgebieden van de Demerdelta, waaronder het Schulensbroek, krijgen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een ecologische herinrichting. In het Schulensbroek zorgt de natuurvriendelijke aanleg van zacht hellende oevers voor een geleidelijke overgang tussen land en water, zijgrachten van de waterlopen krijgen een natuurlijke monding en overbodige betonnen structuren zoals kokerbruggen verdwijnen. Daarnaast vernieuwt de VMM de stuwen en de uitlaat van het bufferbekken. Deze werken herstellen de natuurlijke capaciteit om water vast te houden waardoor we beter gewapend zijn tegen droge perioden. Dit versterkt ook de ecologische waarde van het Schulensbroek.

Meer informatie over het project vind je via deze link en deze link.

Dit project maakt deel uit van het grotere Life Delta-project.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.