Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kleine Netevallei

Dit project behoort tot de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte en kadert binnen de gebiedswerking van de Kleine Nete en het Strategisch Project Meer Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete

Kleine Netevallei

De gebiedscoalitie van de Kleine Nete maakt al geruime tijd werk van een veerkrachtige vallei van de Kleine Nete. Met de Lokale Gebiedsdeal Droogte wil de coalitie extra inzetten op lokale projecten die ontharden, en de hemelwaterinfiltratie en de rivierstructuur verbeteren. Met deze ingrepen wordt de riviervallei weerbaar gemaakt voor lange perioden van droogte of intensieve regenval die onder een veranderend klimaat steeds vaker en intenser zullen voorkomen. Daarnaast dragen de projecten te Grobbendonk, Herentals en Geel bij aan landschapsherstel en beleefbaarheid van de Kleine Nete en de vallei. Zo kan de Lokale Gebiedsdeal Droogte als inspiratiebron dienen voor toekomstige projecten in de vallei van de Kleine Nete.

Volgende projecten maken deel uit van de Lokale Gebiedsdeal Droogte 'Kleine Netevallei':

De plas van bever Bas te Grobbendonk

Ontharding Le Paige te Herentals

Ontharding hoeve Zegge te Geel

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.