Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding Le Paige te Herentals

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Kleine Netevallei

De stad Herentals geeft met het project 'Ontharding Le Paige' uitvoering aan de grotere totaalvisie voor kernversterking en de ontwikkeling van de poort tot de Kleine Nete, via erfgoed, recreatie en biodiversiteit. In dit project wordt ingezet op het wegnemen van bestaande verharde oppervlakte. Hierdoor is de gebiedsdeal een hefboom voor ontharding en waterinfiltratie in een sterk verstedelijkt deel van de vallei van de Kleine Nete. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.