Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kilmaatrobuuste inrichting Grote Beverdijkvaart

Kilmaatrobuuste inrichting Grote Beverdijkvaart

Langs de Grote Beverdijkvaart in Diksmuide zorgt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de aanleg van een winterbed. Dit zal zorgen voor een betere sponswerking en een robuuster watersysteem. Hierdoor is de Grote Beverdijkvaart en de omgeving beter beschermd tegen droge perioden. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de bescherming tegen wateroverlast.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.