Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbufferlandschap bovenloop Hollebeek te Geraardsbergen

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Bufferende landschappen op de Denderflanken

De stad Geraardsbergen wil met dit project de geplande rioleringswerken combineren met een geïntegreerde aanpak om ontharding en groenblauwe inrichting gestalte te geven. De beoogde ingrepen zullen de sponswerking van de Hollebeekvallei bevorderen die enerzijds de snelle afvoer, welke overstromingsschade geeft in de afwaartse gebieden, reduceert en anderzijds de verdroging van de natuur- en landbouwgebieden wegwerkt. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.