Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bufferende landschappen op de Denderflanken

Dit project behoort tot de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte en kadert binnen de gebiedswerking Territoriaal Ontwikkelingsprogramma (T.OP) Dender

Met de Lokale Gebiedsdeal ‘Bufferende landschappen op de Denderflanken’ richt de gebiedscoalitie zich op het creëren van ‘vertragende waterlandschappen’ waarbij waterkundige ingrepen worden gekoppeld aan brede landschappelijke strategieën. In Aalst Ten Bos wordt de sponswerking van het gebied verhoogd via klimaatbestendige bosuitbreiding met waterbufferingsmaatregelen. Roosdaal schaalt een rioleringsproject op tot nieuwe groenblauwe verbindingen en natte natuur, waarvoor ook een woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt. Denderleeuw kiest resoluut voor de bouwshift en creëert zo ruimte voor een multifunctioneel landschappenpark dichtbij de kern. In Geraardsbergen grijpt men geplande rioleringswerken aan om een geïntegreerde aanpak met ontharding en groenblauwe inrichting gestalte te geven en zo de sponswerking van de Hollebeekvallei te bevorderen.

Volgende projecten maken deel uit van de Lokale Gebiedsdeal Droogte 'Bufferende landschappen op de Denderflanken':

Waterbufferbos Ten Bos te Aalst

Sponslandschap Gasthuisstraat te Roosdaal

Wolfsgracht Denderleeuw

Waterbufferlandschap bovenloop Hollebeek te Geraardsbergen

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.