Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatspeelplaatsen in Aalbeke-Kortrijk

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

Klimaatspeelplaatsen in Aalbeke-Kortrijk

Vzw Scola breekt verharding uit op 3 speelplaatsen van ‘t Biekorfje. Bij de kleuterschool en lagere school creëren ze een ‘watervallei’, waarbij water van hoger gelegen delen tijd krijgt om te infiltreren en afwatert naar lagergelegen delen via kanaaltjes die twee schoolterreinen met elkaar verbinden. Bij hevige regenval komt het water tot op het laagste gelegen deel van het terrein waar het kan infiltreren in een wadi en via de kloostertuin overlopen in de bestaande beek. De terreinen worden biodivers ingericht met aandacht voor bestuivers en herkomst van de planten. Hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering door wadi’s, een educatieve waterspeelplek en extra hemelwaterputten te voorzien. De Wijkschool, iets verderop gelegen, wordt op dezelfde manier onthard en groenblauw ingericht. Deelnemende partners zijn BLES, Studio Basta, MOS, Natuurpunt, stad Kortrijk en Velt Wevelgem. Ook ouders en grootouders van leerlingen worden betrokken.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.