Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbufferbos Ten Bos te Aalst

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Bufferende landschappen op de Denderflanken

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.