Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Van Veemarkt naar groenblauw park in Sint-Truiden

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Van Veemarkt naar groenblauw park in Sint-Truiden

De voorbije jaren werkte de stad Sint-Truiden al aan het herwaarderen van verschillende beeklopen. In het kader van de Proeftuinen Ontharding is de eerste fase van de Veemarkt site onthard. Door deze bijkomende investering kan ook de tweede fase van deze grootschalige ontharding gerealiseerd worden. Hierbij wordt de ingekokerde Cicindria open gelegd en het plein verder groenblauw en klimaatrobuust vorm gegeven. Op deze manier worden de laatste missing links van het groenblauwe netwerk in de stad aangepakt. Al deze projecten zorgen voor een droogte robuuste stad. Voor dit project werkt de stad Sint-Truiden samen met de Watering Sint-Truiden, Provinciaal Steunpunt Land & Water provincie Limburg, de Vlaamse Milieumaatschappij, Fluvius en Regionaal landschap Haspengouw Voeren. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.