Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Blankaartbekken en Handzamevallei, klimaatsponzen in de Westhoek

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

Blankaartbekken en Handzamevallei, klimaatsponzen in de Westhoek

Provincie West-Vlaanderen zoekt samen met de coalitiepartners naar extra ruimte voor water in het Blankaartbekken en de Handzamevallei. Dit gebied heeft immers een groot potentieel om water te bergen. De partners gaan voor een slimme combinatie van groot- en kleinschalige oplossingen, met aandacht voor de natte natuur, de drinkwaterproductie en het watergebruik in de groenteteelt. Het wordt een zoektocht naar ruimte voor captatie van irrigatiewater, voor infiltratie, voor bovenstroomse opslag, voor herstel van aanééngesloten natte natuur, voor herstel en herinrichting van waterlopen, voor voldoende bergend vermogen in de Blankaartvijver, ….

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.