Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wolfsgracht Denderleeuw

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Bufferende landschappen op de Denderflanken

De gemeente Denderleeuw wil met dit project inzetten op de reïntegratie van de Wolfsgracht en daarbij de potentie om water te capteren en te infiltreren verhogen. Een dwarsgeul, dijkje en poelen zullen de gracht meer ruimte geven. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.