Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologische inrichting Grote Leibeek in het Webbekoms Broek

Ecologische inrichting Grote Leibeek in het Webbekoms Broek

Verschillende deelgebieden van de Demerdelta, waaronder het Webbekomsbroek, krijgen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een ecologische inrichting. In het Webbekomsbroek herstelt de VMM de oorspronkelijke afwatering van de Grote Leibeek. Ook worden de stuwen van het wachtbekken vernieuwd en wordt het peil van lokale waterlopen verhoogd. Dit zorgt voor vernatting van het gebied waardoor we beter gewapend zijn tegen droge perioden. Deze werken versterken ook de ecologische waarde van het Webbekomsbroek.

Meer informatie over het project via deze link.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.