Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ecologische inrichting Grote Leibeek in het Webbekoms Broek

Dit project kadert binnen het natuurbeheerplan voor Webbekomsbroek-Borchbeemden

Ecologische inrichting Grote Leibeek in het Webbekoms Broek

In verschillende deelgebieden van de Demerdelta, waaronder het Webbekomsbroek, investeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in een meer natuurlijke waterhuishouding en in een meer ecologische inrichting. In het Webbekomsbroek verhoogt de VMM het basispeil van de Grote Leibeek. Ook worden kleinere zijgrachten minder diep gemaakt of gedempt. Daarnaast worden de stuwen van het wachtbekken vernieuwd. Deze ingrepen zorgen voor hogere waterpeilen in de waterlopen en doen ook het niveau van het grondwater stijgen. Dit vernat het gebied waardoor we beter gewapend zijn tegen droge perioden. Deze werken versterken ook de ecologische waarde van het Webbekomsbroek.

Meer informatie over het project vind je hier en hier

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.