Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beheer antitankgracht Antwerpen

Beheer antitankgracht Antwerpen

Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) krijgt de antitankgracht te Antwerpen een aangepast beheer. Door een aangepast peilbeheer vermindert de afvoer. Daarnaast zorgt meer natuurlijke vegetatie voor verhoogde infiltratie en het langer vasthouden van water. Hierdoor zal de omgeving beter beschermd zijn tegen droge perioden.

Meer informatie 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.