Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding en buffering in de IJsevallei

Dit project is een onderdeel van de landinrichting Ijsevallei

Ontharding en buffering in de IJsevallei

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert samen met de gemeenten Hoeilaart en Overijse ingrepen uit in de IJsevallei om de waterhuishouding te verbeteren. Een deel van de Zwanenlaan en de Meeuwenlaan wordt onthard waardoor water ter plaatse in de ondergrond kan dringen. In het centrum van Overijse is de IJse terug opengelegdUit de vijver van het oude domein ’t Kasteeltje wordt slib verwijderd waarna de vijver een natuurlijke inrichting krijgt. Een nieuw bufferbekken op de Nellebeek creëert meer ruimte voor water. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat meer water kan worden vastgehouden en infiltreren. Bijkomend gaan deze ingrepen de gevolgen van de kimaatopwarming tegen, geven ze natuur meer kansen en zorgen ze voor een opwaardering van de omgeving. Dankzij de ingrepen herstelt VLM ook het historische beeld aan het kasteelpark in het centrum van Overijse.

Meer informatie:

Ontharding Zwanenlaan en Meeuwenlaan

Meeuwenlaan verwelkomt water

Droomdossiers voor de Blue Deal - inrichtingsprojecten in de praktijk

Ontharding Ijsevallei

Ontharding Ijsevallei

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.