Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Klimaatbestendige herinrichting te Maldegem

Dit project is onderdeel van de oproep Groenblauwe Parels

Klimaatbestendige herinrichting te Maldegem

Gemeente Maldegem engageert zich om twee woonwijken, Kleit en Donk, en één onderwijsinstelling, Go! De Driesprong in het centrum, te ontharden. Bij de herinrichting wil de gemeente veel aandacht besteden aan waterinfiltratie en biodiversiteit. Op de agenda staan onder andere de aanleg van een grote overstroombare natuurlijke poel, meer ruimte voor grachten, het openleggen van een waterloop, het verwijderen van een parking, een natuurlijk overstromingsbekken en een ontmoetingscentrum met een waterdoorlatende parking waar het regenwater van de gebouwen en verhardingen geïnfiltreerd wordt op het terrein.  De gemeente Maldegem slaat de handen in elkaar met onder meer de oudleerlingenbond van de basisschool en het ontwerpbureau Avantgarden voor de realisatie van deze projecten. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.