Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De plas van bever Bas te Grobbendonk

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Kleine Netevallei

De gemeente Grobbendonk wil met het project 'De plas van bever Bas' wil het watersysteem herstellen zodat dit meer robuust is in tijden van droogte. Een veelheid aan acties rond bijvoorbeeld infiltratie, recreatie, hergebruik en educatie, zorgt samen met watergerelateerde maatregelen in een intergenerationele park met waterbeleeftuin voor een geïntegreerde aanpak. 

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.