Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herstel waterberging in Viersels Gebroekt

Dit project maakt deel uit van het Vlaggenschipproject Kleine Nete

Herstel waterberging in Viersels Gebroekt

In de omgeving van het Viersels Gebroekt in Zandhoven werken Natuurpunt, het Departement Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Antwerpen, de gemeente Zandhoven en De Vlaamse Waterweg samen om een historisch opgehoogd overstromingsgebied af te graven en verdroging aan te pakken. Dankzij dit project wordt het waterbufferend vermogen van de vallei van de Molenbeek-Bollaak hersteld, krijgt water opnieuw meer ruimte en wordt het grondwater beter gevoed. Langs de Molenbeek-Bollaak wordt een oeverzone gecreëerd en de vroegere verbinding tussen Molenbeek en Kleine Beek wordt opnieuw aangelegd. Deze ingrepen bevorderen ook de biodiversiteit. Ze herstellen immers het leefgebied van verschillende Europees beschermde soorten en zorgen ervoor dat waterafhankelijke natuur zich verder kan ontwikkelen.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.