Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharden Site Wienerberger in de Gentse kanaalzone

Dit project is een onderdeel van de landinrichting Gentse Kanaalzone

Ontharden Site Wienerberger in de Gentse kanaalzone

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) liet de oude steenfabriek aan de Tragelstraat in Rieme, deelgemeente van Evergem, afbreken. Deze zone ligt aan de kanaalzone Gent-Terneuzen en zowel de stad Gent als de gemeente Evergem zijn betrokken bij dit landinrichtingsproject. De bedoeling is om het gebied om te vormen tot een parkzone, waarbij betonverharding plaats maakt voor bos en open ruimte met gras en ruigtes. Deze ontharding zorgt ervoor dat hemelwater de kans krijgt te infiltreren in de bodem. Daarnaast verhogen paden en spelelementen de recreatieve waarde van het gebied.

Meer info

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.