Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hermeandering Oude Kale

Hermeandering Oude Kale

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) realiseert een hermeandering van de Oude Kale in Landegem. Hierdoor wordt het water trager afgevoerd, kan de waterloop in natte perioden meer water bergen en is er in droge perioden meer water beschikbaar. Dit zorgt voor een robuuster watersysteem waardoor de omgeving beter beschermd is tegen droogte.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.