Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Openleggen Krekebeek in dorpskern van Kortemark

Dit project behoort tot de tweede oproep groenblauwe dooradering

Openleggen Krekebeek in dorpskern van Kortemark

De gemeente Kortemark wil de Krekebeek, momenteel ingekokerd vanaf het domein Krekemeersen tot aan Talpe’s Putten, terug in open profiel leggen en zo de Krekebeekvallei als schakel in de landschappelijk en ecologisch waardevolle Handzamevallei, versterken. Voor de realisatie worden leegstaande gebouwen aangekocht en gesloopt. Het project draagt op een structurele manier bij aan het voorkomen van wateroverlast en aan de droogteproblematiek via kwalitatieve en kwantitatieve ontharding en groenblauwe inrichting. Voor dit project werkt de gemeente Kortemark samen met de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen als waterbeheerder, het Regionaal Landschap Westhoek, Strategisch Project Handzamevallei en het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.