Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Ontharding hoeve Zegge te Geel

Dit project behoort tot de Lokale Gebiedsdeal Droogte Kleine Netevallei

Ontharding hoeve Zegge te Geel

De provincie Antwerpen creëert met het project 'Ontharding hoeve Zegge' opnieuw open ruimte met extra mogelijkheden voor infiltratie en waterbuffering. Dit project voorziet de afbraak van de vervallen hoeve die vroeger werd aangekocht door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Ook worden bestaande verhardingen uitgebroken en opgehoogde terreinen afgegraven waardoor de oorspronkelijke toestand hersteld wordt. Daarnaast komt er nog een extra zone om water te bufferen. Dankzij die ingrepen komt er meer ruimte om water te bergen en kan het regenwater opnieuw infiltreren en zo het grondwater aanvullen. Met deze maatregelen wordt verdroging tegengegaan terwijl ook  het risico op wateroverlast vermindert.

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.