Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Graslanden en moerassen in de vallei van de Herk en Mombeek

Dit project kadert binnen Water-Land-Schap 2.0

In de Haspengouwse beekvalleien komen nog relatief veel waardevolle graslanden en moerassen voor. Dit project, met het regionaal landschap Haspengouw en Voeren als trekker en de provincie Limburg, de gemeente Kortessem, het Limburgs Landschap vzw en enkele burgers als partners, onderzoekt het behoud en herstel van de historische graslanden en moerassen in de vallei van de Herk en de Mombeek. Het project richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van de klimaatrobuustheid van biodiverse graslanden en moerassen, een optimaal beheer van deze percelen door landbouwers, private eigenaars en gemeentebesturen, de aanstelling van ambassadeurs en de samenwerking met overheden voor beheer en bescherming van graslanden en moerassen. Hierbij is er ook aandacht voor het bevorderen van de biodiversiteit.

Meer informatie

Type
Thema

Misschien ook interessant voor jou?

Andere projecten met hetzelfde thema en type

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.